9000 zł stypendium. Weź udział w konkursie „Indeks Marzeń”

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” ogłasza siódmą już edycję konkursu „Indeks Marzeń”, realizowanego w ramach projektu „Akademia Odnalezionych Nadziei”. Jego celem jest wspieranie edukacji osób z niepełnosprawnością – tegorocznych maturzystów, a także studentów, poprzez przyznawanie im stypendium w wysokości 9000 zł (900 zł x 1000 brutto) w roku 2018/2019.

 

 

Do konkursu mogą zgłaszać się maturzyści i studenci, którzy przedstawią:

  • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
  • zaświadczenie o dochodach rodziców lub prawnych opiekunów,
  • wynik egzaminu maturalnego,
  • zaświadczenie o przyjęciu na studia,
  • zaświadczenie z uczelni o zaliczonym roku studiów wraz z wykazem wyników (dotyczy osób już studiujących),
  • list motywacyjny (liście tym uczestnik konkursu „Indeks Marzeń” powinien uzasadnić, dlaczego to właśnie on ma otrzymać stypendium).

Zgłoszenia do 28 września 2018r.

O tym, komu zostanie przyznany „Indeks Marzeń”, czyli stypendium o wartości 9000 zł,  zdecyduje wynik egzaminu maturalnego bądź osiągnięcia na studiach (do finałowej „dziewiątki” zostaną zakwalifikowane osoby, które będą miały najwyższą średnią spośród nadesłanych zgłoszeń) oraz list motywacyjny.

Regulamin konkursu „Indeks Marzeń” oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie MimoWszystko.org.