Zapytanie ofertowe na usługi tłumaczenia na polski język migowy

Ośrodek ds. Osób z niepełnosprawnościami zleci wykonanie tłumaczenia na polski język migowy. W załączeniu formularz zapytania ofertowego wraz z opisem przedmiotu usługi. Zapraszamy osoby tłumaczy do składania ofert na poszczególne części (podpisane skany ofert należy odesłać w terminie do 14.04.2021r do godziny 11:00).