Zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie Centrum im. Ludwika Braille’a 3

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych informuje o możliwości wzięcia udziału w projekcie Centrum im. Ludwika Braille’a 3 (kontynuacja), realizowanym przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego.

Projekt jest przeznaczony dla osób z dysfunkcją wzroku, chorobami psychicznymi oraz epilepsją. Jego realizacja rozpoczęła się 1 kwietnia 2017 roku.

Cel projektu to zwiększenie samodzielności osób niewidomych, słabowidzących, z chorobami psychicznymi i epilepsją.

Poprzez uczestnictwo w tym przedsięwzięciu osoby z wymienionymi wyżej dysfunkcjami będą mogły wziąć udział w różnorakich formach wsparcia. Są to m.in.: szkolenia z zakresu rozwoju osobistego, szkolenia miękkie czy kursy językowe. Ponadto będzie możliwe również wsparcie indywidualne (psycholog, instruktorzy orientacji przestrzennej i czynności dnia codziennego, prawnik, coach. Nie zabraknie też specjalistów z zakresu nowoczesnych technologii.

Projekt ten jest adresowany do osób, które:

* są w wieku aktywności zawodowej,

* zamieszkują na terenie jednego z województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego lub warmińsko-mazurskiego,

* których dysfunkcja wzroku oraz pozostałe dysfunkcje (psychiczne oraz epilepsja) są potwierdzone orzeczeniem.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny ((22) 400 50 73_ bądź mailowy (clb@firr.org.pl). W przypadku kontaktu mailowego należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, który znajduje się w załączniku.

 

Redakcja i publikacja tekstu: Wioleta Zamorska