Wsparcie psychologiczne dla osób z niepełnosprawnościami – epidemia SARS CoV-2

Fundacja Edukacji Nowoczesnej zaprasza do wzięcia udziału w projekcie “Wsparcie psychologiczne dla osób z niepełnosprawnościami – epidemia SARS CoV-2”. 

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w kraju i towarzyszące jej ograniczenia powodują pogorszenie stanu psychicznego wielu osób z niepełnosprawnościami. Obostrzenia, które zostały wprowadzone wiążą się z częstym przebywaniem w domu oraz zmniejszoną ilością kontaktów międzyludzkich. Taka sytuacja wpływa negatywnie na ogólny dobrostan psychiczny – zwiększa się poziom stresu oraz pojawia się lęk przed izolacją.

W ramach projektu oferujemy : 

  • Poradnictwo psychologiczne indywidualne dla osób z niepełnosprawnościami na terenie całej Polski; 
  • Poradnictwo psychologiczne indywidualne dla najbliższego otoczenia osób z niepełnosprawnościami na terenie całej Polski (rodzice, rodzeństwo, dziadkowie i inni opiekunowie)

Znaczna część osób z niepełnosprawnościami, z uwagi na ich stan zdrowia jest w grupie ryzyka – wychodząc naprzeciw ich potrzebom oferujemy możliwość wyboru formy pomocy – spotkania stacjonarne bądź za pomocą środków porozumiewania się na odległość/online. Takie podejście daje poczucie bezpieczeństwa oraz pozwala na odbycie rozmowy w domowym, przyjaznym zaciszu.

Warunkiem udziału osób z niepełnosprawnością w projekcie jest przedłożenie w formach : papierowej bądź elektronicznej (skanu) dokumentu poświadczającego niepełnosprawność oraz stopień bądź inny dokument równoważny do powyższego. Warunkiem udziału najbliższego otoczenia osób z niepełnosprawnościami będzie przedłożenie w formach: papierowej bądź elektronicznej (skanu) dokumentu poświadczającego niepełnosprawność osoby, z którą jest spokrewniona oraz złożenie oświadczenia dot. pokrewieństwa i opieki nad osobą z niepełnosprawnością.

Projekt realizowany od dnia 01.03.2021 do 31.12.2021

Kontakt: psycholog@fen.net.pl

Numer telefonu: 729-835-550

Zgłoszenie powinno obejmować poniższą klauzulę: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji uczestników do projektu „Wsparcie psychologiczne dla osób z niepełnosprawnościami – epidemia SARS CoV-2” (realizowanego przez Fundację Edukacji Nowoczesnej na podstawie Umowy nr ZZO/000728/07/D dofinansowanej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych