Wizyta BON u uczniów Głuchych i słabosłyszących z Ośrodka – Szkolno Wychowawczego dla Głuchych w Warszawie

BON UWM jako jedyny w Polsce organizuje cykl spotkań z uczniami Głuchymi i słabosłyszącymi w Polsce. 15 listopada 2017 roku pracownicy BON UWM odwiedzili Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Głuchych przy ulicy Łuckiej w Warszawie. W spotkaniu ze strony Ośrodka uczestniczyło ok. 20 uczniów oraz doradca zawodowy. Małgorzata Mickiewicz i Barbara Parda z BON przedstawiły prezentację nt. „Wsparcie Osób Głuchych i słabosłyszących w procesie kształcenia na UWM w Olsztynie”.  Głusi i słabosłyszący uczniowie z Ośrodka zapoznali się z możliwymi formami wsparcia na UWM, dostosowania oferty kształcenia do ich potrzeb, którymi dysponuje BON UWM. Zaprezentowane informacje wzbudziły duże zainteresowanie wśród uczniów. Zadawali wiele pytań nt. możliwości studiowania i możliwej pomocy ze strony uczelni. Pracownice BON UWM przekazały uczniom materiały nt. rekrutacji oraz oferty kształcenia na różnych  kierunkach studiów na UWM. Efektem wizyty w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Głuchych ma być opracowanie i wdrożenie najefektywniejszych form wsparcia dla Głuchych na UWM oraz określenie zainteresowań konkretnymi kierunkami studiów wśród osób Głuchych.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie pragnie serdecznie podziękować uczniom za dotychczasowe zaangażowanie w prowadzone przez nas badania i czas poświęcony na  wypełnienie ankiety nt: „zainteresowań różnymi kierunkami studiów u osób z uszkodzonym słuchem”. Życzymy również wszystkim zdanej matury.

Poniższej zamieszczamy zdjęcia z wizyty w Ośrodku. Zapraszamy również do odwiedzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.