Warsztaty z okazji obchodów Światowego Dnia ON

Światowy Dzień Osób z Niepełnosprawnością obchodzony jest co roku 3 grudnia od 1992 roku. Inicjatorem jest ONZ. Jego celem jest zwrócenie uwagi społecznej na temat niepełnosprawności.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych w tym roku, dla podkreślenia wagi tego święta, zorganizowało warsztaty pn. „Barwy niepełnosprawności” i zaprosiło dzieci ze szkoły podstawowej.

Celem organizowanych przez BON warsztatów jest kształtowanie postaw otwartości i tolerancji wobec osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności wśród najmłodszych.

Zajęcia warsztatowe, pozwoliły dzieciom przenieść się na chwilę w świat osoby niewidomej, porozmawiać z osobą Głuchą.

Dzieci poznały niewidomą studentkę UWM, która opowiedziała jak wygląda jej codzienne życie na uczelni. Uczniowie zadawali pytania dotyczące sposobów radzenia sobie bez jednego z najważniejszych zmysłów. Doświadczyły bycia osobą niewidomą. Za pomocą gogli symulujących brak wzroku oraz białych lasek stawały się raz osobą niewidomą, a potem asystentem. Dzieci miały możliwość praktycznego poznania  techniki posługiwania się alfabetem brajla.

Pracownik BON, Pani Małgorzata Mickiewicz wprowadziła uczestników warsztatów w świat osoby Głuchej. Dzieci poznały daktylografię (literowanie w języku migowym), miały możliwość nauki podstawowych słówek i zwrotów grzecznościowych z zastosowaniem języka migowego. Ciekawostką jaką zaprezentowaliśmy podczas warsztatów było  czytanie hybrydowe wierszy J. Tuwima i J. Brzechwy. Dzieci aktywnie i chętnie uczestniczyły we wszystkich zadaniach i ćwiczeniach.

Liczymy na to, że tego typu działania pozwolą w przyszłości osobom, które w nich uczestniczyły, łatwiej zrozumieć problemy, skomunikować się, a być może służyć wparciem osobom z niepełnosprawnościami.

 

„Jak wiele osób niepełnosprawnych i cierpiących od razu otwiera się na życie, kiedy odkryją, że są kochane. I jak wiele miłości może wypłynąć z serca dzięki terapii uśmiechu!” – napisał na Twitterze papież Franciszek z okazji Światowego Dnia Osób z Niepełnosprawnością.