Uwaga! Stypendium specjalne

Stypendia specjalne

Wszyscy studenci posiadający orzeczenia o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, lub dokumenty równoważne mają prawo otrzymywać stypendium specjalne.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest wyłącznie na wniosek studenta.

Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego student może wypełnić tylko za pośrednictwem formularza elektronicznego umieszczonego w systemie USOSweb .

Wygenerowany, wydrukowany i podpisany  formularz wraz z kopią orzeczenia potwierdzoną przez BON oraz pobranym podczas wypełniania wniosku oświadczeniem należy złożyć w dziekanacie swojego wydziału.

Osoby, które po raz pierwszy ubiegają się o stypendium specjalne oraz osoby, które mają nowe orzeczenie powinny, przed wypełnieniem wniosku stypendialnego, złożyć w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych [ul. Oczapowskiego 12B (pok.  S2/105 i S2/106)] dwie kopie orzeczenia oraz oryginał (do wglądu).