Uwaga Konkurs fotograficzny !!! „Dostępny UWM”

Zapraszamy studentów i pracowników Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, będących osobami z niepełnosprawnością do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pn. „Dostępny UWM”.

Nadsyłane prace mogą przedstawiać osoby, miejsca, zdarzenia oraz być wyrazem refleksji na temat studiowania osób z niepełnosprawnością w naszej Uczelni.

W konkursie może wziąć udział student, doktorant i pracownik naszej uczelni będący osobą z niepełnosprawnością, spowodowaną dysfunkcjami ruchowymi, zaburzeniami równowagi, spastyką ciała, utrudniającą poruszanie się (legitymujący się odpowiednim symbolem orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – przede wszystkim 10-N, 05- R), który zaakceptuje Regulamin Konkursu.

Na laureatów czekają 3 nagrody główne – trzy rowery rehabilitacyjne ufundowane przez Warmińsko Mazurski Oddział PCK w Olsztynie.

Zdjęcia mogą być wykonane dowolną techniką fotograficzną.

Każdy uczestnik może przedstawić do konkursu dowolną liczbę zdjęć. Do konkursu można zgłaszać również zestawy zdjęć (mini reportaże).

Do każdej fotografii należy załączyć następujący opis: „przenoszę swoje prawa autorskie majątkowe na Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie w następujących polach obszaru: prawo do powielania, publikacji, modyfikacji  w tym zmiana barw, użycie szczegółu, zmiana rozmiaru i inne nie wymienione oraz publikacji w prasie, telewizji , Internecie, użycie do celów promocyjnych”.

Konkurs trwa od 10.02.2016 do 10.05.2016.

Fotografię do konkursu należy dostarczyćw formie elektronicznej wraz z informacją o zapoznaniu się z treścią regulaminu oraz wskazanym powyżej opisem o przeniesieniu praw autorskich (zał. do pobrania poniżej), osobiście do dnia 10 maja 2016 r. na adres:

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
ul. Oczapowskiego 12 B p. S2/105, 10-719 Olsztyn

lub przesłać na adres:

e-mail: bon@uwm.edu.pl