Uczelnia wobec studentów z zaburzeniami psychicznymi – formy wsparcia edukacyjnego

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych zaprasza na szkolenie z zakresu wsparcia edukacyjnego osób z zaburzeniami psychicznymi. Celem szkolenia będzie przedstawienie specyficznej sytuacji studentów z zaburzeniami psychicznymi oraz przekazanie praktycznych wskazówek dotyczących adaptacji zajęć, wsparcia i właściwej postawy wobec osób z zaburzeniami. Poruszona zostanie ważna kwestia budowania postawy tolerancji i przełamywania stereotypów.

Szkolenie odbędzie się 17 października 2014 roku (piątek) w godzinach 9:00 – 13.30.
Miejsce szkolenia: Biblioteka Uniwersytecka (sala 307).

Szkolenie skierowane jest między innymi do pracowników UWM w Olsztynie prowadzących zajęcia dydaktyczne a także pracowników zatrudnionych w jednostkach obsługi studenta (np. dziekanaty).

W programie szkolenia między innymi:

  • Prawa studenta a zaburzenia psychiczne.
  • Najczęstsze zaburzenia psychiczne (schizofrenia, depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia lękowe, reakcja na ciężki stres, zaburzenia występujące pod postacią somatyczną i dysocjacyjne, zaburzenia osobowości, zaburzenia odżywiania).
  • Symptomy zaburzeń psychicznych.
  • Trudności edukacyjne osób z zaburzeniami psychicznymi.
  • Formy wsparcia edukacyjnego dla studentów z zaburzeniami psychicznymi.
  • Przykładowe formy adaptacji zajęć.
  • Budowanie postawy tolerancji i zaufania, czyli przełamywanie stereotypów.
  • Właściwa postawa nauczycieli akademickich.
  • Omówienie postępowania w wybranych sytuacjach (trudnych/ zagrażających bezpieczeństwu).

Szkolenie poprowadzi Anna Dobkowska – trener z przygotowaniem pedagogicznym i siedmioletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i warsztatów. Odpowiedzialna w ramach obowiązków służbowych za wdrożenie dobrych praktyk z zakresu obsługi klienta z niepełnosprawnością.

Z uwagi na istotę zagadnień oraz ich szczególne znaczenie w codziennych obowiązkach pracowników Uczelni, serdecznie zachęcamy do udziału w szkoleniu.

Uczestnicy otrzymają komplet materiałów pomocniczych oraz imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

Poniżej w pliku do pobrania formularz zgłoszeniowy.

Osoba do kontaktu: Marta Andrzejczyk (e-mail: marta.andrzejczyk@uwm.edu.pl, tel. 89 523 38 60, 608 641 642)