Szkolenie pn. „Jak pomagać” –

W związku z rekrutacją osób, które w roku akademickim 2016/2017 pełnić będą funkcję asystentów studentów z niepełnosprawnością, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UWM w Olsztynie organizuje bezpłatne szkolenie w zakresie wsparcia osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Termin szkolenia:  13.09.2016 r. (wtorek), godz. 10:00 – 15:00

Miejsce szkolenia:  sala 307, ul. Oczapowskiego 12 B, (budynek Biblioteki Uniwersyteckiej) 

Uczestnicy: Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy posiadają wolny czas, odrobinę empatii i dyscypliny oraz stan zdrowia pozwalający na niesienie wsparcia innym.

Ramowy plan szkolenia

10:00   Podstawowe zagadnienia dotyczące niepełnosprawności – BON

10:30 „Bon ton, czyli jak zachować się wobec osoby z niepełnosprawnością” – BON

10:45   Pierwsza pomoc – warsztaty prowadzone przez studentów kierunku Ratownictwo medyczne (UWM)

12:45   „Jak pomóc osobie z niepełnosprawnością ruchową” – pokaz prowadzony przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji (FAR)

13:30   „Jak pomagać osobom niewidomym i niesłyszącym” – warsztaty prowadzone przez TPG

15:00  Zakończenie szkolenia

 

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymają pisemne potwierdzenie udziału w szkoleniu.

Chętnych prosimy o wypełnienie zgłoszenia i odesłanie go na adres dorota.filip@uwm.edu.pl

Wszelkich informacji na temat szkolenia udzieli:
Dorota Filip, tel. (089) 523 38 66, e-mail: dorota.filip@uwm.edu.pl

Zapraszamy do kontaktu z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych:
ul. Oczapowskiego 12 B p. S2/105, 10-719 Olsztyn
tel. 89/523 38 66, e-mail: bon@uwm.edu.pl