Szkolenie „Formy komunikowania się ze studentami z diagnozą Autyzmu”

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie zaprasza na szkolenie nt. „Formy komunikowania się ze studentami z diagnozą Autyzmu” skierowane do pracowników Uniwersytetu Warmińskiego – Mazurskiego w Olsztynie. Szkolenie ma na celu zwiększenie świadomości w zakresie funkcjonowania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Szkolenie odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2017 roku w godzinach 12:00 – 13:30

Miejscem realizacji szkolenia jest Biblioteka Uniwersytecka, Olsztyn, ul. Oczapowskiego 12B, sala 116, piętro I

Zakres tematyczny szkolenia:

– standardowe formy komunikowania się między ludźmi

– zaburzenia w komunikacji u osób ze spektrum autyzmu (ZSA)

– wzorce komunikacji występujące u studentów z ZSA

– umiejętność nawiązywania relacji poprzez zrozumienie różnych jej form

Szkolenie organizowane jest w ramach Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu – „UWM gra w niebieski!”

Informacje o kalendarzu wydarzeń przekażemy Państwu odrębnym mailem. Są też dostępne na stronie internetowej BON (Link: http://www.uwm.edu.pl/bon/content/uwm-gra-w-niebieski )

Zgłoszenia przyjmowane będą telefonicznie do dnia 10 kwietnia 2017 do godziny 10:00

Szkolenie jest bezpłatne.

Osoba do kontaktu:

Dorota Filip

Tel:. 89 523 38 66

e-mail: dorota.filip@uwm.edu.pl