Studenci architektury krajobrazu dbają o dostępność przestrzeni publicznej

   Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych poza wsparciem samych studentów w procesie kształcenia, podejmuje również działania zmierzające do podnoszenia świadomości na temat niepełnosprawności oraz kształtowania przychylnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami. Cieszy nas każde zainteresowanie ze strony społeczności akademickiej, chęć współpracy i wszelka w tym zakresie aktywność.  
     Dzięki dążeniom Pani mgr inż. arch. kraj. Marzeny Płazy, do uatrakcyjnienia zajęć z projektowania uniwersalnego, nawiązana została współpraca pomiędzy Biurem a Katedrą Architektury Krajobrazu i Agroturystyki. W przeprowadzeniu zajęć z elementami warsztatów pomogli nam studenci z Wydziału Nauk Społecznych (Koło Naukowe Pedagogów Specjalnych), którzy przy użyciu między innymi wózka inwalidzkiego, symulatorów wad wzroku, wskazali na podstawowe problemy z jakimi spotykają się w przestrzeni publicznej osoby z niepełnosprawnościami.
     W ramach podjętej współpracy studenci kierunku architektura krajobrazu wzięli również udział w warsztatach „Zmień Perspektywę”, odbywających się w Gdyni w dniach 8 – 9 listopada 2014 r. W ciągu dwóch dni uczestnicy warsztatów dowiedzieli się na czym polega projektowanie uniwersalne, jakie są potrzeby osób z niepełnosprawnościami względem przestrzeni publicznej, w jaki sposób, często małym kosztem, można uczynić przestrzeń dostępną dla wszystkich oraz jakie działania  zaplanować w przyszłości. W wydarzeniu brali udział zarówno studenci, wykładowcy, pracownicy urzędów, jak i osoby z różnymi dysfunkcjami. Dzięki wzajemnej wymianie doświadczeń w zakresie projektowania uniwersalnego i szeroko pojętej dostępności udział w warsztatach był niewątpliwie cenną lekcją. Podczas pierwszego dnia zapoznano uczestników z niepełnosprawnością sensoryczną, intelektualną, ruchową, a także omówiono zasady savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością. Doskonałym uzupełnieniem teorii był spacer po mieście zorganizowany drugiego dnia. Uczestnicy, poruszając się za pomocą wózków inwalidzkich, mogli osobiście doświadczyć wszelkich ograniczeń uniemożliwiających swobodną komunikację oraz na własnej skórze odczuć potrzeby osób niepełnosprawnych. Poruszając się po nierównych chodnikach, pokonując wysokie krawężniki, omijając schody nasi studenci dowiedzieli się, że stanowcza większość przestrzeni miejskiej nie jest przyjazna dla wszystkich i w dużym stopniu dyskryminuje osoby z niepełnosprawnościami.
     Liczymy na stałą współpracę ze studentami architektury krajobrazu i pracownikami Katedry Architektury Krajobrazu i Agroturystyki, i mamy nadzieję, że wymiernym tego efektem będzie stopniowa poprawa jakości naszego otoczenia i kreacja nowej – dostępnej przestrzeni.