Staże. Informacja dla mieszkańców Olsztyna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie w ramach realizacji projektu „Nowy Horyzont” organizuje staże dla mieszkańców Olsztyna. Na staż na okres od 3 do 6 miesięcy mogą zostać skierowane osoby spełniające jednocześnie wszystkie poniższe kryteria:
1) będące w przedziale wiekowym 18 – 30 lat;
2) bezrobotne, nieaktywne zawodowo (w tym osoby uczące się), nie prowadzące własnej działalności gospodarczej. Rejestracja w Urzędzie Pracy nie jest wymogiem;
3) będące mieszkańcami Olsztyna;
4) będące klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie;
5) które nigdy wcześniej nie wzięły udziału w projekcie „Nowy Horyzont” realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie.
Stażyście w okresie odbywania stażu w miejscu pracy przysługuje stypendium wypłacane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego „Nowy Horyzont” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie.
Czas pracy nie może przekroczyć 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo, a w przypadku osoby niepełnosprawnej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo.
Więcej informacji na temat projektu i staży na stronie http://mops.olsztyn.prv.pl/ (dokumentacja stażowa w ramach projektu „Nowy Horyzont”) lub pod numerem telefonu 89 539-19-95 (Andrzej Brykała, Konsultant ds. Osób Niepełnosprawnych, MOPS Olsztyn).