Spotkanie informacyjne ze studentami – podsumowanie

Dnia 17.12.2014 r. odbyło się spotkanie ze studentami będącymi osobami z niepełnosprawnością. Celem spotkania było podsumowanie tegorocznych działań Biura ds. Osób Niepełnosprawnych podejmowanych na rzecz studentów z niepełnosprawnościami oraz dyskusja na temat zadań możliwych do zrealizowania w roku kolejnym.

Z uwagi na termin, w jakim wydarzenie zostało zorganizowane, spotkanie rozpoczął student Teologii Kamil Domian ciekawymi spostrzeżeniami na temat tradycji bożonarodzeniowych.
Podczas spotkania przedstawione zostały zadania związane ze stwarzaniem studentom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia na UWM, jakie realizowało bądź współorganizowało BON w roku 2014. Uczestnicy wymienili się swoimi uwagami, wrażeniami z poszczególnych wydarzeń, podkreślali także istotę takich działań w kontekście aktywizacji studentów i uświadamiania środowiska akademickiego na temat niepełnosprawności i potrzeb osób z różnymi dysfunkcjami. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego. Opowiedzieli o planach działań na następny rok w kontekście wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Podjęto również decyzję, by integracyjny mecz koszykówki na wózkach, jaki wspólnie z BON zorganizowano w ramach Korotwiady 2014, został wpisany do stałych atrakcji tej imprezy. W nieco świątecznym charakterze, zostały przeprowadzone krótkie warsztaty, których efektem są pomysły studentów na działania zmierzające do poprawy dostępności osób z niepełnosprawnościami do oferty kształcenia na UWM. Z przedstawionych przez studentów prac wynika, że istotne są wspólne spotkania, integrujące środowisko akademickie. Studenci wskazywali również na potrzebę organizacji specjalistycznych kursów. Padły również pomysły na kolejne wydarzenia kulturalne, skierowane do studentów z niepełnsoprawnościami.

Dziękujemy wszystkim studentom za aktywny udział w spotkaniu, ciekawe pomysły i dotychczasową współpracę. Liczymy na to, że nasza dalsze wspólne działania przyczynią się do stoworzenia osobom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziałau w procesie kształcenia na UWM.