Rzecznik ds. Równości Szans

Rzecznik ds. równości szans

 

Rzecznik zajmuje się przypadkami nierównego traktowania m.in. ze względu na płeć, orientację seksualną, wiek, pochodzenie etniczne, wyznanie, poglądy polityczne czy przynależność związkową.
Praca Rzecznika ma na względzie fundamentalną dla systemu prawa zasadę równości oraz wypracowane w środowisku akademickim standardy równościowe.
Jeżeli masz problem lub sugestie skontaktuj się :

mgr Mateusz Dampc
e-mail: mateusz.dampc@uwm.edu.pl
https://www.facebook.com/rzecznikuwm/
telefon: +48 511 863 274

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7:00 – 15:00

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Prawocheńskiego 9, 10-719 Olsztyn
Pokój nr 117, piętro I