Relacja z wizyty w Zespole Szkół Ogólnokształcacych nr 6 w Gdyni

W dniu 14 września 2016 r. pracownicy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UWM w Olsztynie  udali się z wizytą do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Gdyni przy ulicy Hallera 9. Po raz trzeci zaprezentowaliśmy materiały na temat „Oferty kształcenia i wsparcia osób Głuchych i słabosłyszących na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskie w Olsztynie”.

W ramach wizyty Małgorzata Mickiewicz oraz Barbara Parda z Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie przywitała zgromadzonych uczniów oraz nauczycieli. Na spotkaniu pojawili się uczniowie słabosłyszący oraz nauczyciele. Celem spotkania było zapoznanie z informacjami o możliwościach studiowania młodzieży na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie.

W kolejnej części programu w Polskim Języku Migowym Małgorzata Mickiewicz z BON opowiedziała o dostępnej ofercie kształcenia na UWM dla uczniów słabosłyszących
i nauczycieli z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Gdyni.

Przekazałyśmy informacje odnośnie realizowanych form wsparcia m.in. tłumacz języka migowego, tablety z dostępem do tłumacza języka migowego on-line, stenotypista, terminale z dostępem do tłumacza języka migowego on-line, dyktafony, laptopy, pętle indukcyjne, wsparcie materialne – stypendium dla osób niepełnosprawnych) dzięki studiach  na UWM w Olsztynie, a także jakie wsparcie oferuje im Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (konsultacje, wsparcie w procesie rekrutacji, pracownia komputerowa z dostępem do Internetu, spotkania, szkolenia).

Po wystąpieniu Małgorzaty Mickiewicz, następnie Barbara Parda przedstawiła prezentację „Deaf Help 112”. Słabosłyszący uczniowie i nauczyciele mieli okazję poznać i zobaczyć  aplikację obrazkową przeznaczoną dla osób Głuchych i słabosłyszących. Celem aplikacji jest zapewnienie możliwości przekazywania zgłoszeń poprzez bramkę SMS do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie.

Ponadto Barbara Parda poinformowała o możliwości dofinansowania w ramach programu „Aktywny Samorząd” przez PFRON– pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Podczas spotkania popołudniowego Małgorzata Mickiewicz z BON przedstawiła krótki film prezentujący działalność Uniwersytetu Gallaudeta w Waszyngtonie. Na koniec wszyscy otrzymali materiały informacyjne nt. dalszej edukacji na poziomie wyższym na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie.

Był to kolejny etap z cyklu akcji promującej możliwości oferty kształcenia i wsparcia przyszłych młodych Głuchych i słabosłyszących na naszej Uczelni.

Mieliśmy też okazję być świadkami, iż uczniowie słabosłyszący, jak i nauczyciele oraz rodzice uczniów bardzo docenili naszą wizytę zorganizowaną przez BON UWM