Relacja z wizyty pracowników BON w Bydgoszczy

W dniu 6 kwietnia 2016 r. pracownicy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UWM w Olsztynie  udali się z wizytą do Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 2  im. Generała Stanisława Maczka w Bydgoszczy oraz do Oddziału Kujawsko – Pomorskiego Polskiego Związku Głuchych w Bydgoszczy. Po raz pierwszy prezentowaliśmy prezentację na temat „Oferty kształcenia i wsparcia osób Głuchych i słabosłyszących na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskie w Olsztynie”.

Na spotkaniu pojawiło się ponad 50 uczniów Głuchych i słabosłyszących oraz nauczycieli. Zebranych na sali uczniów oraz nauczycieli przywitała Małgorzata Mickiewicz oraz Barbara Parda z Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. Celem spotkania było przekazanie informacji o możliwościach studiowania na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie.

O ofertach kształcenia dla przyszłych studentów Głuchych i słabosłyszących opowiedziała w języku migowym Małgorzata Mickiewicz z Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. Uczniowie klas gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z Ośrodka Szkolno- Wychowawczego uzyskali niezbędne informacje odnośnie tego, z jakich form wsparcia mogą korzystać (tłumacz języka migowego, tablety z dostępem do tłumacza języka migowego on-line, stenotypista, terminale, dyktafony, laptopy, pętle indukcyjne, wsparcie materialne – stypendium dla osób niepełnosprawnych) studiując na UWM w Olsztynie, a także jakie wsparcie oferuje im Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (konsultacje, wsparcie w procesie rekrutacji, pracownia komputerowa z dostępem do Internetu, spotkania, szkolenia).

Po prezentacji oferty kształcenia oraz wsparcia dla studentów Głuchych i słabosłyszących Barbara Parda przedstawiła prezentację „Deaf Help 112”. Prowadząca opowiedziała o aplikacji obrazkowej przeznaczonej dla osób Głuchych i słabosłyszących. Celem aplikacji jest zapewnienie możliwości przekazywania zgłoszeń poprzez bramkę SMS do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie.

Ponadto Barbara Parda poinformowała o możliwości dofinansowania w ramach programu „Aktywny Samorząd” przez PFRON– pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Głucha studentka I roku z ekonomii Joanna Bartel opowiedziała w języku migowym o studiowaniu na UWM i zachęcała uczniów do podjęcia nauki na tut. Uczelni.

Uczniowie byli zainteresowani zaprezentowanymi treściami dotyczącymi podjęcia studiów. Szczególne interesowali się ofertą kształcenia i wsparcia jakie zapewnia BON. Młodzież bardzo chętnie zadawała pytania oraz brała udział w dyskusji dotyczącej obaw zbliżającego się terminu zdawania matury oraz podjęcia studiów na UWM.

Po prezentacji ofert UWM w Ośrodku  Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bydgoszczy – Małgorzata Mickiewicz i Barbara Parda  udały się i spotkały się z osobami Głuchymi i słabosłyszącymi w Polskim Związku Głuchych przy ulicy Benedyktyńskiej w Bydgoszczy.

Celem spotkania było zapoznanie z bogatą ofertą kształcenia  oraz możliwościami wsparcia studentów Głuchych i słabosłyszących na naszej uczelni.

Zarówno osoby Głuche i słabosłyszące, jak i młodzież bardzo docenili naszą wizytę zorganizowaną przez BON UWM. Niestety czasu na odpowiedzi dot. wszystkich kwestii było mało, co z pewnością może być dla nas sygnałem, by częściej organizować takie wyjazdy także przy innych okazjach. Z Biura ds. Osób Niepełnosprawnych udział wzięli: Małgorzata Mickiewicz i Barbara Parda oraz Głucha studentka Joanna Bartel.