Relacja z Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami

Co roku 3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami, którego celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat barier, ograniczeń,
z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnościami. 

Do tych obchodów przyłączyliśmy się też i my pracownicy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UWM oraz studenci. Zorganizowaliśmy spotkanie pt. „Otwarci na niepełnosprawność” Naszym przewodnim hasłem była integracja.

Chcieliśmy pokazać, że niepełnosprawność nie jest tematem tabu i trzeba o niej mówić, by uświadomić nam samym, ale i młodemu pokoleniu, jak ważna jest akceptacja, zrozumienie i niesienie pomocy słabszym. Na spotkanie z nami i studentami
z niepełnosprawnościami zaprosiliśmy dzieci z trzeciej klasy Szkoły Podstawowej nr 34 w Olsztynie.

Z tej okazji rozmawialiśmy na różne tematy. Studenci z niepełnosprawnościami opowiadali dzieciom jak wygląda ich codzienne życie na uczelni podczas zajęć, w akademiku. Chętnie dzielili się informacją na temat swoich życiowych pasji, zainteresowań, uprawianych sportów itp. Dzieci miały również okazję doświadczyć pewnych ograniczeń i barier wynikających z różnych niepełnosprawności.  Każdy student z niepełnosprawnością to inna historia życia i indywidualne potrzeby konkretnych działań w kierunku likwidowania barier architektonicznych, społecznych, kulturowych czy edukacyjnych.  Na UWM studiuje obecnie ponad 460 studentów z niepełnosprawnościami. Takie spotkania jak to z jednej strony zachęca nas wszystkich do otwarcia się na osoby niepełnosprawne, a z drugiej przedstawia osoby z niepełnosprawnością jako w pełni wartościowe.