Przyjmujemy oferty na świadczenie usług transportowych dla OzN.

Szanowni Państwo,

Ośrodek ds. Osób z Niepełnosprawnościami – Uniwersyteckie Centrum Wsparcia UWM w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług transportowych świadczonych na rzecz studentów z niepełnosprawnościami w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie.

W załączeniu zapytanie ofertowe.

Zapytanie ofertowe po wypełnieniu prosimy odesłać na adres email: barbara.parda@uwm.edu.pl lub dostarczyć osobiście do Ośrodka ds. Osób z Niepełnosprawnościami UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 12B, pok. S2/106.

Termin nadsyłania ofert upływa z dniem 16 lipca 2021 roku,  po upływie wskazanego terminu oferty nie będą brane pod uwagę.