Projektowanie bez barier

Bariery architektoniczne oraz te tkwiące w ludzkich umysłach należy burzyć każdego dnia.

31 maja 2016 roku Fundacja Polska Bez Barier przeprowadziła dla studentów architektury krajobrazu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie warsztaty z zakresu projektowania uniwersalnego  pn. „Projektowanie bez Barier”. Inicjatorem działania była studentka Pani Anna Grajewska, która przy wsparciu BON przyczyniła się do realizacji wydarzenia.

Warsztaty te są częścią cyklu warsztatów dla przyszłych architektów, organizowane są 10 miastach w Polsce. Łącznie ma wziąć w nich udział około 200 studentów. Te osoby już niedługo będą planować przestrzeń miejską i tworzyć projekty budynków w całej Polsce i na świecie. W ramach naszych warsztatów będą mogli poznać świat osób
z niepełnosprawnościami oraz zobaczyć jak poprzez swoją pracę mogą ułatwić im codzienne życie
– mówi Zbigniew Kalinowski, prezes firmy TechnoNICOL ( producent systemów izolacyjnych ) w Polsce, współpracującej z Fundacją.

Osoby z niepełnosprawnościami stanowią duży odsetek polskiego społeczeństwa. Ale problemy z poruszaniem się po mieście i w budynkach ma dużo większa grupa ludzi. Są to osoby poruszające się na wózkach, z niepełnosprawnością wzroku, słuchu lub intelektualną, ale także osoby starsze, osoby z dziećmi w wózkach, osoby chore na otyłość, niskie lub bardzo wysokie oraz z czasowymi ograniczeniami ruchu, np. wspierające się kulami lub balkonikami. Pomimo tego, przestrzeń publiczna oraz budynki są często niedostosowane do ich potrzeb. Rozwiązaniem jest filozofia projektowania uniwersalnego. Początkowo odnosiła się do architektury, natomiast obecnie polega na projektowaniu produktów i otoczenia w taki sposób, by mogły być one użyte przez wszystkich.

Dostępna  przestrzeń publiczna to problem wszystkich ludzi, każdy na pewnym etapie swojego życia może mieć specjalne potrzeby. Ulegamy wypadkom, stajemy się rodzicami starzejemy się.

Przyszli architekci są nadzieją dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się i komunikacji, dlatego tak ważne jest, aby znali problematykę i potrzeby związane z funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnościami.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych serdecznie dziękuje organizatorom warsztatów.