Program „Międzywydziałowa Szkoła Przedsiębiorczości”

Studenci i doktoranci!

Informujemy o rekrutacji  dotyczącej programu:

„Międzywydziałowa Szkoła Przedsiębiorczości

prowadzonej przez Akademię Biznesu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Projekt przygotowuje studentów i doktorantów z wszystkich wydziałów do komercjalizacji badań, prowadzenia własnej innowacyjnej działalności gospodarczej.

Kurs będzie obejmował 350 godzin w dwóch semestrach.

Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatów, ćwiczeń, spotkań z przedsiębiorcami i gier biznesowych.

W ramach programu AB UWM, zapewniamy kontakt z praktyką gospodarczą, który może być pomocny w realizacji projektów naukowo-badawczych oraz w tworzeniu własnego modelu biznesowego i przewagi konkurencyjnej.

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej: akademiabiznesu.uwm.edu.pl

W przypadku pojawienia się dodatkowych pytań proszę o kontakt pod adresem: akademiabiznesu@uwm.edu.pl lub telefonicznie 532-111-220.