Po raz trzeci studenci poznawali z nami Kortowo

W dniu 1.10.2014 r., po uroczystościach inauguracyjnych, rozpoczęliśmy kolejne spotkanie z cyklu „Poznaj z nami Kortowo”. W spotkaniu uczestniczyli studenci będący osobami z niepełnosprawnościami, którzy w roku akademickim 2014/2014 rozpoczęli naukę w UWM w Olsztynie. To już trzecia edycja organizowanego przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych wydarzenia, którego celem jest, poza zapoznaniem nowo upieczonych studentów z realiami studiowania na uczelni wyższej, przełamanie pierwszych barier związanych z rozpoczęciem nowego etapu życia.

Tegoroczna edycja rozpoczęła się spotkaniem z przedstawicielką Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych, Panią Karoliną Anioł. Po krótkiej prelekcji dotyczącej wsparcia osób z niepełnosprawnością, Pani Karolina odpowiadała na szereg pytań związanych między innymi z ulgami komunikacyjnymi i programem „Aktywny samorząd”, w ramach którego osoby z niepełnosprawnością mogą pokryć część kosztów związanych z kształceniem na studiach wyższych.

Kolejnym etapem spotkania była wizyta w Bibliotece Uniwersyteckiej. Po poszczególnych działach Biblioteki oprowadzała studentów Pani Iwona Myszko. Uczestnicy odwiedzili między innymi Czytelnię Internetową, Informację Naukową, Oddział Zbiorów Specjalnych, Kolekcje Dziedzinowe, Kolekcję Dydaktyczną. Studenci uzyskali wyczerpujące informacje na temat zasad wypożyczania książek, korzystania z  zasobów na miejscu oraz wszelkich udogodnień dla osób z niepełnosprawnością. Biblioteka Uniwersytecka to jednak nie tylko książki. Pani Iwona opowiedziała również o wydarzeniach kulturalnych, artystycznych organizowanych w tym miejscu. Grupa zwiedziła „Ogród Zimowy”, który znajduje się  na II piętrze Biblioteki. To idealne miejsce, gdzie pośród zieleni można zebrać siły do pracy. Uczestnicy zwiedzili Izbę Pamięci, o której zgromadzonym opowiedziała Pani  Ewa Liminowicz, pracownik Archiwum UWM.

Z budynku Biblioteki grupa wyruszyła na wycieczkę autobusową po Kortowie, podczas której Pan Lech Kryszałowicz, występujący w roli przewodnika, przybliżał historię miasteczka akademickiego. Przewodnik pokazał pierwszakom miejsca powszechnie znane studentom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, mieszkańcom miasteczka akademickiego – Promenadę Absolwentów, plażę nad jeziorem Kortowskim, kluby studenckie a także sklepy, bankomaty, przychodnię i aptekę. W czasie wycieczki studenci mieli okazję poznać lokalizację m.in. Starej Kotłowni, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Studium Języków Obcych, Pływalni  Uniwersyteckiej.

Kolejnym etapem była wizyta w Laboratorium Zwierzęcym Wydziału Bioinżynierii Zwierząt w Starym Dworze. Uczestnicy spotkania mieli okazję oglądać unikalną hodowlę różnych ras owiec i kóz, po której oprowadzał zwiedzających Pan Jerzy Dzida – specjalista w Katedrze Hodowli Owiec i Kóz. To niesamowite małe ZOO jest dumą Wydziału nie tylko wysoce cenioną przez studentów i pracowników naszej Uczelni, ale powodem uznania innych ośrodków badawczych.

Na zakończenie uczestnicy wydarzenia udali się na Przystań Kortowską. Przy ognisku mieli okazję odpocząć po bardzo aktywnym pierwszym dniu roku akademickiego. Wsparci informacjami o życiu studenckim, bardziej świadomi swojej roli na Uczelni, oraz pełni optymizmu rozpoczęli studia na UWM w Olsztynie.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych składa serdeczne podziękowania za pomoc w trakcie realizacji wydarzenia: Panu Lechowi Kryszałowiczowi (Biuro Mediów i Promocji) , Pani Danucie Koniecznej (Biblioteka Uniwersytecka), Pani Karolinie Anioł (OION), Danucie Kasparek (Archiwum i Muzeum UWM) oraz Panu Jerzemu Dzidzie (Katedra Hodowli Owiec i Kóz).