Lektorat języka polskiego dla Głuchych i słabosłyszących studentów UWM

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie serdecznie zaprasza studentów Głuchych i słabosłyszących do zapisywania się na lektorat z języka polskiego w roku akademickim 2016/2017. 

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych zapewnia w trakcie lektoratu wyposażenie sal wykładowych w specjalistyczny sprzęt oraz zapewnia tłumaczy języka migowego. Lektorat języka polskiego prowadzony będzie w małych, kilkuosobowych grupach umożliwiających kontakt pomiędzy prowadzącym zajęcia i studentami.

Celem lektoratu z języka polskiego dla studentów Głuchych i słabosłyszących jest podniesienie kompetencji z języka polskiego w zakresie języka pisanego oraz zrozumienia treści.

Głusi i słabosłyszący studenci zainteresowani udziałem w lektoracie z języka polskiego w roku akademickim 2016/2017 uprzejmie proszeni są  o kontakt z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych (ul. Oczapowskiego 12B p. S2/106)  w celu złożenia odpowiedniego wniosku. Terminy i godziny zajęć zostaną podane w późniejszym terminie.

Termin składania wniosków –  do dn. 15.10.2016 roku.