Kurs przygotowawczy do egzaminu wstępnego w zakresie rysunku i malarstwa

INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH UWM w Olsztynie organizuje nieodpłatny kurs przygotowujący do egzaminu wstępnego w zakresie rysunku i malarstwa na kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.

Termin kursu: 15.06. – 26.06.2015 r.

Zgłoszenia przyjmowane są mailowo: e-mail: sekretariat.isp@uwm.edu.pl lub osobiście:
Budynek Instytutu Sztuk Pięknych, ul. Szrajbera 11, 10-007 Olsztyn, sekretariat – pokój nr 3

Przy zgłaszaniu uczestnictwa w kursie należy podać imię i nazwisko, adres e-mail.

Miejsce trwania kursu: budynek Instytutu Sztuk Pięknych, ul. Szrajbera 11, 10-007 Olsztyn

W trakcie trwania kursu należy mieć przy sobie dowód tożsamości.
Materiały, przybory, w które należy się zaopatrzyć:
– papier o formacie A4 – szkicownik
– zestaw ołówków (HB – 8B), węgiel prasowany
– farby wodne (akryl, tempera, plakatowa)
– zestaw pędzli (płaskie szczeciniaki)
– naczynie na wodę, paleta
Instytut Sztuk Pięknych zapewnia wszystkim uczestnikom papier 100 x 70 cm (karton, brystol)

Zajęcia odbywać będą się codziennie za wyjątkiem soboty i niedzieli. Każda sesja trwać będzie 3 godziny.

Dla osób spoza Olsztyna istnieje możliwość zakwaterowania na czas trwania kursu w Domu Studenckim. Cena noclegu za dobę wynosi od 20 do 50 zł w zależności od rodzaju pokoju.
Informacja i rezerwacja: e-mail: handlowy@zak.olsztyn.pl

Przypominamy, że kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest jednym z pierwszych kierunków, na których Uniwersytet organizuje kompleksowe wsparcie studentów Głuchych i słabosłyszących. Zapraszamy więc szczególnie osoby z uszkodzonym słuchem do wzięcia udziału w kursie. Poniżej informacja w języku migowym.