Konkurs Fotograficzny pn.” Dostępny UWM” – ROZSTRZYGNIĘTY

Z przyjemnością informujemy, że konkurs „Dostępny UWM” został rozstrzygnięty.
Jury w składzie Prorektor ds. studenckich prof. dr hab. Janusz Piechocki oraz Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych mgr Andrzej Prószyński, po zapoznaniu się ze wszystkimi nadesłanymi pracami postanowiło nagrodzić następujące zdjęcia:

Pierwsze miejsce:

Zdjęcie autorstwa Katarzyny Pełki studentki Wydziału Prawa i Administracji

Drugie miejsce:

Reportaż autorstwa Ewy Giedych studentki Wydziału Teologii

Trzecie miejsce:

Zdjęcie autorstwa Katarzyny Frączek studentki Wydziału Nauk Społecznych

Uroczyste rozdanie nagród nastąpi podczas III Meczu koszykówki na wózkach, który odbędzie się pierwszego dnia Kortowiady 18.05.2016 – środa o godz. 16:00 w Hali sportowej przy ul. Prawocheńskiego 7, na który serdecznie wszystkich zapraszamy.

Serdecznie gratulujemy laureatom konkursu i dziękujemy wszystkim autorom prac konkursowych za wzięcie udziału w naszym konkursie.