FAR „Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy”

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR rozpoczęła realizację projektu „Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy”, który jest skierowany do osób niepełnosprawnych.

Beneficjentami  projektu mogą zostać osoby niepełnosprawne, które:
– posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym (niepełnosprawność sprzężona) lub orzeczenie równoważne,
– są w wieku od 16 do 27 lat.

W ramach projektu, w zależności do potrzeb i możliwości beneficjentów, zostaną zaproponowane następujące formy wsparcia:
    – spotkania z doradcą zawodowym,
    – szkolenia zawodowe,
    – 3 miesięczne staże rehabilitacyjne z możliwością przedłużenia do 6 miesięcy,
    – praktyki zawodowe u pracodawcy,
    – indywidualne i grupowe wsparcie zgodnie z potrzebami beneficjentów (psycholog, doradca zawodowy, trener pracy, specjalista ds. współpracy z pracodawcami, konsultant „niezależnego życia”, prawnik),
    – wsparcie w kontynuacji nauki lub rozpoczęciu nauki poprzez zakup podręczników, pomocy naukowych, opłaceniu czesnego i wpisowego, kursów przygotowawczych oraz opłat egzaminacyjnych.

W celach rekrutacyjnych pracownik Fundacji dojeżdża do miejsca zamieszkania beneficjenta. Udział w projekcie jest bezpłatny.
Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w projekcie można uzyskać w siedzibie Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, Biuro Regionalne, ul. Jagiellończyka 16, 14-200 Iława lub pod numerem tel: (89) 642 12 30.
Osoba do kontaktu: Anna Rzepniewska – spec. ds. współpracy z pracodawcami.