Dr Bożena Chrostowska – Godna Naśladowania

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, we współpracy z Samorządem Województwa, zorganizowała jedenastą już edycję konkursu „Godni Naśladowania”, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wyróżnienie w kategorii: animator społeczny otrzymała dr Bożena Chrostowska, adiunkt na WNS mi.n. za zrealizowanie wraz ze studentkami i studentami WNS, przy współpracy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UWM i Teatru Studenckiego Cezar wydarzeń. Celem podjętych przez Panią Bożenę przedsięwzięć było podnoszenie świadomości i przełamywanie stereotypów związanych z zaburzeniami spektrum autystycznego w  środowisku akademickim. W roku 2013 było to zorganizowanie wystawy prac autystycznego artysty, a w tym roku obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu (UWM Gra w Niebieski).

Serdecznie gratulujemy! 🙂

Więcej na ten temat tutaj.