Dostępne formy wsparcia dla Głuchych i słabosłyszacych studentów UWM – szkolenie 27.10.2016

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie zaprasza studentów Głuchych i słabosłyszących na szkolenie, na którym omówione zostaną dostępne formy wsparcia na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Termin spotkania: 27 października 2016 roku, o godzinie 17:30 – 19:00

Miejsce spotkania: sala 104, I piętro, Biblioteka Uniwersytecka, ul. Oczapowskiego 12 B.

Spotkanie będzie tłumaczone na Polski Język Migowy (PJM) i na język mówiony.

Program szkolenia:

– prezentacja formy wsparcia dostępnego w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie.

– Wsparcie tłumacza języka migowego i stenotypistów na uczelni UWM.

Głównym celem szkolenia jest nawiązanie współpracy studentów Głuchych i słabosłyszących z doświadczonymi tłumaczami i stenotypistami na UWM, z której obydwie strony będą czerpać korzyści. Studenci Głusi i słabosłyszący będą mieli okazję poznać charakter pracy oraz etykę zawodową tłumacza języka migowego. Natomiast odnoście pracy stenotypistów, studenci zapoznają się z zasadami i warunkami ich pracy.

Spotkanie poprowadzi Małgorzata Mickiewicz (Biuro ds. osób Niepełnosprawnych UWM w Olsztynie).

Formularz (załącznik) należy odesłać na adres bon@uwm.edu.pl lub dostarczyć go osobiście do siedziby BON (ul. Oczapowskiego 12B pok. S2/106).

Serdecznie zapraszamy