Dedykowane grupy lektorskie dla studentów z niepełnosprawnościami

 

Studenci z niepełnosprawnościami narządu wzroku i/lub słuchu wymagający alternatywnych metod nauczania mogą zapisać się do dedykowanych im grup językowych.
Osoby zainteresowane udziałem w lektoratach dedykowanych w roku akademickim 2019/2020 proszone są o kontakt z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych (ul. Oczapowskiego 12B p. S2/105)  w celu złożenia odpowiedniego wniosku.
Termin składania wniosków –  do dn. 05.10.2019 roku.

Uwaga.
Niezależnie od złożenia prośby o włączenie do grupy dedykowanej student zapisuje się do grupy obligatoryjnej drogą internetową za pomocą modułu UL w systemie USOS pod adresem: ul.uwm.edu.pl w terminach ustalonych dla wszystkich studentów. 
Sugerujemy przemyślany wybór, samo zgłoszenie na lektorat nie jest równoważne z jego realizacją.

 

Zasady realizacji lektoratów w semestrze zimowym 2019/2020 znajdą Państwo na stronie: http://www.uwm.edu.pl/studenci/lektoraty

 

Osoba do kontaktu:

Dorota Filip
Tel.: (89) 523 38 66
E-mail: dorota.filip@uwm.edu.pl