Biblioteka Uniwersytecka została doposażona w sprzęt i oprogramowanie przeznaczone dla osób niewidomych i słabowidzących.

Mając na uwadze potrzeby osób niewidomych i słabowidzących Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych sfinansowało zakup specjalistycznego sprzętu do poszczególnych działów Biblioteki Uniwersyteckiej.  Wśród zakupionego sprzętu znalazły się: elektroniczne powiększalniki przenośne RUBY XL HD, 5 cali, oprogramowania komputerowe udźwiękawiające Jows 14.0, oprogramowanie komputerowe powiększające Magic 12.0, oprogramowanie komputerowe OCR rozpoznające tekst na zdjęciach ABBYY FineReader. Ponadto komputery wyposażone w udźwiękawiające programy zostały wyposażone w zapewniające komfort pracy słuchawki.

Wymieniony sprzęt dostępny jest w następujących działach Biblioteki Uniwersyteckiej:

1. Kolekcja Dziedzinowa (segment I, piętro II):
a) Kolekcja Żółta – Nauk Społecznych :
– powiększalnik Ruby XL HD,
– oprogramowanie udźwiękawiające Jows,
– oprogramowanie powiększające Magic.
b) Kolekcja Zielona  – Nauk Przyrodniczo-Technicznych  :  
– powiększalnik Ruby XL HD,
– oprogramowanie udźwiękawiające Jows,
– oprogramowanie powiększające Magic,
– oprogramowanie ABBYY FineReader,
– skaner.
c) Kolekcja Niebieska  – Nauk Humanistycznych :
– powiększalnik Ruby XL HD,
– oprogramowanie udźwiękawiające Jows,
– oprogramowanie powiększające Magic.

2. Kolekcja Dydaktyczna (segment 1, parter):
– powiększalnik Ruby XL HD,
– oprogramowanie udźwiękawiające Jows,
– oprogramowanie powiększające Magic.

3. Informacja naukowa i Czytelnia  czasopism (segment 1, piętro 1):
a) Sekcja A – Nauki Przyrodniczo-Techniczne:
– powiększalnik Ruby XL HD,
– oprogramowanie udźwiękawiające Jows,
– oprogramowanie powiększające Magic.
b) Sekcja B – Nauki Humanistycznych i Społeczne
– powiększalnik Ruby XL HD,
– oprogramowanie udźwiękawiające Jows,
– oprogramowanie powiększające Magic.

4. Czytelnia Internetowa (segment 1, piętro 1):
– powiększalnik Ruby XL HD,
– oprogramowanie udźwiękawiające Jows,
– oprogramowanie powiększające Magic,
– oprogramowanie ABBYY FineReader,
– skaner.