Biblioteka Inspiruje – relacja

W dniach 11 maja 2016 Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurski w Olsztynie w ramach współpracy z Biblioteką Uniwersytecką, przeprowadziło akcję „Biblioteka Inspiruje”. Zawitali do budynku Biblioteki Uniwersyteckiej  uczniowie z Ośrodka dla dzieci Niesłyszących w Olsztynie.

Odwiedziny rozpoczęły się od spotkania organizacyjnego, w trakcie którego został omówiony program zwiedzania. Głusi/słabosłyszący uczniowie zwiedzili Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, gdzie mieli możliwość uzyskania informacji jakie wsparcie dla osób Głuchych, oferuje nasze biuro oraz zapoznali się z ofertą kształcenia na UWM w procesie kształcenia. Spotkanie w BON odbyło się z udziałem Małgorzaty Mickiewicz i posłużyło przede wszystkim do omówienia sposobu przyjmowania kandydatów w ramach rekrutacji na studia, ze szczególnym uwzględnieniu wsparcia w postaci tłumaczy języka migowego i stenotypistów podczas wykładów i ćwiczeń. Uczniowie zadawali szczegółowe pytania nt. sposobu korzystania ze wsparcia, które oferuje BON. Uczniów zaskoczył taki pakiet wsparcia, którym dysponuje Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie co potwierdziło wysoki standard wsparcia.

Po wizycie w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych uczniowie udali się do Kolekcji Specjalnych i zapoznali się z maszynami powiększającymi gazety oraz inne formaty czasopism, w tym funkcjonalności związanej z automatycznym eksportem danych do różnych formatów, narzędzia ułatwiające wyszukiwanie treści, oraz wspomagające proces nauczania historii literatury. Szczególne zainteresowanie wzbudziły drukowane maszyny brajlowskie i komputer przeznaczonych dla studentów niewidomych. Udział w spotkaniu wzięła niewidoma studentka Wiola Zamorska, która przede wszystkim omówiła sposób korzystania z maszyny brajlowskiej. Uczniowie zadawali pytania na temat o sposobu życia studenckiego studentki jako osoby niewidomej, o sposobie wsparcia niewidomego studentów na UWM.

Szczególną atrakcją okazały się ogrody na dachu, tam została opowiedziana przez Małgorzatę Mickiewicz w języku migowym bajka „Migające Brzdące” pod redakcją Iwony Grzesiak. O studiowaniu na UWM opowiedział słabosłyszący Mariusz Kocon student drugiego roku rolnictwa. Z różnymi trudnościami radził sobie przy wsparciu BON, wskazywał na potrzeby osób Głuchych i słabosłyszących, możliwości studiowania na UWM. Z dachu biblioteki mogliśmy podziwiać Centrum Konferencyjno- Szkoleniowe Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na tle panoramy miasta Olsztyna.

Organizatorzy zapewnili uczniom tłumacza Polskiego Języka Migowego (Marta Kocon) oprowadzenie po Bibliotece, gdzie uczniowie otrzymali szereg informacji o funkcjonowaniu Biblioteki Uniwersyteckiej.

W akcji udział wzięli: Małgorzata Mickiewicz (BON), Marta Kocon (TJM), Iwona Myszko (BU), Katarzyna Bikowska (BU), Urszula Ofanowska (BU) i Mariusz Kocon.