„Aktywny Samorząd” – System Obsługi Dofinansowań

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych przypomina, że w bieżącym semestrze wnioski o dofinansowanie w ramach programu „AKTYWNY SAMORZĄD” składa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Systemu Obsługi Dofinansowań (SOW – https://sow.pfron.org.pl/).

Warunkiem jest posiadanie profilu zaufanego

(https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany)

 

Składając po raz pierwszy wniosek za pośrednictwem SOW, studenci uzyskują jednorazowo dodatek do 800 zł Termin składania wniosków do 31 marca 2020r.