Aktywny samorząd 2015 – Zmiany w Programie

W 2015 roku, z uwagi na ograniczenia w finansowaniu ze środków PFRON wydatków inwestycyjnych, realizowanych będzie 7 z 11 zadań przewidzianych w pilotażowym programie „Aktywny Samorząd”, między innymi MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala Realizator programu (samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy).

Terminy przyjmowania wniosków dla osób mieszkających w Olsztynie:
MODUŁ I

– 02.03.2015 – 30.08.2015 r.
MODUŁ II
– 02.03.2015 – 30.03.2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2014/2015),
– 01.09.2015 – 30.09.2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016).


Z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w MODULE II programu można zapoznać się pod tym adresem.

 

źródło: http://www.mzon.olsztyn.pl/