6.10.2015 Spotkanie studentów Głuchych i słabosłyszących – zaproszenie

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie zaprasza studentów Głuchych i słabosłyszących na spotkanie, na którym omówione zostaną dostępne formy wsparcia  na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Termin spotkania: 6 października 2015 roku, o godzinie 13:00 – 14:30

Miejsce spotkania: sala S2/106, I piętro, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, Biblioteka Uniwersytecka, ul. Oczapowskiego 12 B.
Spotkanie będzie tłumaczone na Polski Język Migowy (PJM) i na język mówiony.

Program prezentacyjny:

– Kultura Głuchych
– prezentacja formy wsparcia dostępne w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie.

Spotkanie prowadzi Małgorzata Mickiewicz (Biuro ds. osób Niepełnosprawnych UWM w Olsztynie).
Serdecznie zapraszamy

Osoba do kontaktu: Małgorzata Mickiewicz, e-mail: malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.